Miks otsustasime liituda ZAGA Center grupiga?

Miks otsustasime liituda ZAGA Center grupiga?

Miks otsustasime liituda ZAGA Center grupiga?

Zaga keskuse liikmeks saamine on küllaltki aega- ja vaevanõudev protsess. Miks me otsustasime selle tee ette võtta?
Vastus on tegelikult väga lihtne – et oskaksime pakkuda oma patsientidele vaid parimat hambaravi teenust!

ZAGA keskuste professionaalide ringi kuulumine annab meie kliinikule ja seega ka meie patsiendile mitmeid plusse ja garantiisid:

Oskame pakkuda parimat patsiendikeskset lahendust

HS Hambaravi on alati väärtustanud patsiendikeskset lähenemisviisi ning usume kindlalt, et ravi peab lähtuma eelkõige patsiendi füüsise eripäradest ning vastavalt patsiendi olukorrale tuleb valida ka ravimeetod. Igal konkreetsel juhul on oma konkreetne lahendus ning kõigi puhul ühe ja sama lahenduse kasutamine ei ole patsiendi suhtes kuigivõrd aus.
ZAGA Center on kuulus oma patsiendikeskse lähenemismeetodi poolest. Koos nendega saame veelgi kindlamalt seista oma väärtuste ja oma patsientide heaolu eest.

Oleme alati kursis kõige kaasaegsemate lahendustega

Usume, et innovatsioon viib maailma edasi igas valdkonnas. Tahame olla operatiivselt kursis uuemate kaasaegsete ravipraktikatega ning õppida neid kasutama ka oma patsientide parema teenindamise nimel.
ZAGA keskuse liikmelisus annab meile ligipääsu valdkonna kõige novaatorlikumatele praktikatele. Saame hea ülevaate sellest, millised kaasaegsed meetodid toovad kõige paremaid tulemusi ning oskame argumenteeritult kaaluda milliseid neist praktikatest oma patsientide ravis kasutada.

Meil on selge ülevaade erinevatest alternatiividest

Oleme alati olnud uudishimulikud ning lisaks traditsioonidele austame ka mitmekülgsust. ZAGA keskuse liikmelisus aitab meil saada parima ülevaate alternatiividest, mida erinevate riikide professionaalid hambaravis kasutavad ning milliseid tulemusi konkreetse ravimeetodiga saavutatakse.
Laiem professionaalne maailmapilt aitab meil oma patsientide muresid parimal viisil lahendada.

Saame elukestvalt õppida oma valdkonna parimatelt

ZAGA keskuse liikmeks ei võeta kaugeltki kõiki. Enne sertifikaadi saamist tuleb läbida pikk sõelumisprotseduur, mille käigus muuhulgas hinnatakse ka avalduse esitaja teadustöös osalemise võimekust. Seega on ZAGA keskuste peres vaid parimad spetsialistid ning maailma tasemel professionaalid. Oleme sellega loonud endale suurepärase eelduse õppida vaid parimatelt ning saada üha paremaks!
Kõik meie patsiendid saavad sellest ainult võita – oma uued teadmised rakendame koheselt teie teenistusse!

Saame anda oma panuse rahvusvahelisse teadustöösse

ZAGA keskuse liikmelisus kohustab osalema ka rahvusvahelises teadustöös.
Kaugeltki iga novaatorlik idee ei pruugi olla parim lahendus, kuid igast uuest mõttest võib tekkida  järgmine, mis toob imelisi tulemusi. Soovime hambaravi uute ja paremate lahenduste väljatöötamisse anda ka oma panuse. Teadusprojektides osaledes teravdub ka igapäevaste praktiliste lahenduste tunnetus ning osaledes maailma tasemel tehnoloogiate ja meetodite muutmisel muudame ühtlasi ka ennast ning seeläbi parandame järjekindlalt ka meie patsientide ravivõimalusi.

Professionaalse teenuse garantii

ZAGA keskuste gruppi kuulumine annab garantii, et meie kliinik, teenindus ja teadmised vastavad kõrgeimale rahvusvahelisele tasemele.
Oleme uhked, et meid selliste spetsialistide seltskonda vastu võeti, kuid oma kalleid patsiente teenindame ikka ja alati alandlikult ja vaid parimaid personaalseid lahendusi soovitades.

Andke oma murest meile teada ning aitame teid just teile kõige sobivamaid ravimeetodeid pakkudes!